Meer info

Waarom deze campagne?

Hand in Hand (www.anti-racisme.be) wil meer doen dan iedereen uitdagen om het heersende eurocentrisch wereldbeeld te laten varen. De baanbrekers/baanbre(e)k(st)ers campagne van 2021-2021 was een van de campagnes om aan te tonen dat er nog heel wat verborgen verhalen zitten in onze geschiedenis. Klik hier voor het waarom van de organisatie en de campagne en de partners waarmee we samenwerken.

Inhoud

In de campagne baanbrekers (m/v/x) gingen we op zoek naar mensen met achtergronden over de hele wereld die in het verleden een belangrijke bijdrage hebben geleverd in de strijd tegen (structureel) racisme, voor dekolonisering of tegen de kolonisatie van de wereld door het Westen, gekoppeld aan een strijd voor een betere wereld voor iedereen. Het ging om mensen die reeds gestorven zijn (want dan pas was een definitief oordeel mogelijk). Klik hier om te lezen hoe we het proces van stemmen hebben aangepakt en hoe deze campagne precies is verlopen.

Discussieplatform en leermiddelen

Het kiezen van baanbrekers was geen makkelijk proces. Ook op dit punt hebben wij dankzij kritische stemmen onze blinde vlekken in de ogen moeten kijken en zoeken naar wat hedendaagse helden betekenen en hoe we het heldendom zelf bekijken door een gedekoloniseerde en ook meer historisch correcte blik.

Klik hier om te leren met welke feiten we leerden omgaan, welke helden we in een groter inclusief heden samen ter discussie kunnen stellen en wat jij nu zelf verder met deze campagne kan doen.

Bezoek onze algemene website, Facebookpagina of Instagram om de huidige campagnes en actualiseringen van de gesprekken rond dekolonisatie te volgen.