Discussieplatform

De helden van gisteren bleven met de kennis van vandaag niet altijd overeind. In een continu dekoloniseringsproces van de geest is ook het in vraag stellen van het heldendom van het verleden, een stap naar een nieuw en inclusiever heden.

Wie heeft onze baanbre(e)k(st)erslijst niet gehaald?

Mahatma Gandhi (19de-20ste eeuw, India): Hij haalde het niet wegens racistisch wereldbeeld.

Simon Bolivar (18de-19de eeuw, Venezuela): Hij had tot slaven gemaakte mensen in zijn ‘bezit’.

Soekarno & Mohammed Hatta (20ste eeuw, Indonesië): Ze vonden het geen probleem om samen te werken met  het Japans leger dat oorlogsmisdaden verrichtte.

Bartolomé de las Casas (15de-16de eeuw, Spanje): Hij zette zich in ten dienste van de kolonisator. Hij deed dit weliswaar in verzet tegen volledige ontmenselijking van de gekoloniseerde maar niet tegen het koloniseren an sich.

Ché Guevara (20ste eeuw, Cuba): Hij nam deel aan standrechtelijke executies van gevangenen.

Roger Casement (19de-20ste eeuw, Ierland): Hij zette zich in tegen het barbaarse koloniale regime van Leopold II in Congo maar verzoende zich met België als koloniale mogendheid.

Er zijn ook baanbrekers die de lijst niet halen omdat ze nog in leven zijn.

Misschien iets voor een volgende campagne. We denken alvast aan:

Angela Davis (°1944, Verenigde Staten)

Rigoberta Menchú (°1959, Guatemala)

Commandante Marcos (°1957, Mexico)

Noam Chomsky (°1928, Verenigde Staten)

Desmund Tutu (°1931, Zuid-Afrika)

Ngũgĩ wa Thiong’o (°1938, Kenya)

Aan wie denk jij nog? Stuur graag door naar info@anti-racisme.be.

Feedback

Wat vind jij van deze campagne? Geef gerust kritiek, suggesties of opmerkingen door deze op te sturen naar info@anti-racisme.be. We publiceren hieronder je bijdrage als je dat wil.

2) Meer info en zelf aan de slag?

Wil je kijken wat de campagne betekende op social media?

Kijk dan even terug op ons campagne event: Baanbreeksters voor Dekolonisering op onze Facebook pagina (www.facebook.com/handinhandpagina).

Ben je geprikkeld en benieuwd naar de andere campagnes?

Neem dan een kijkje op onze centrale website: www.handinhandtegenracisme.be. En volg de nieuwe campagne die eind 2022 werd gelanceerd.

Meer over de Baanbrekers activiteiten, webinars en lezingen?

Een overzicht van de activiteiten die Hand in Hand heeft uitgewerkt tijdens de campagne, kan je hieronder vinden.

 

 

___________________________________________

 

Wil je nu zelf aan de slag gaan met deze baanbrekers?

Hieronder vind je al enkele vragen die kunnen prikkelen:

- Wie zijn jullie lokale baanbre(e)k(st)ers van de dekolonisering in jullie gemeente/school/organisatie?

-  Zijn er voorbeelden in deze campagne historische baanbrekers die kunnen inspireren?

- Zijn er verhalen en figuren die de kolonisatie nog (verdoken) verheerlijken? Zijn er verhalen die vanuit slechts één (machts-)perspectief aan bod komen? Waar zie je die verhalen allemaal opduiken en invloed uitoefenen?

- Komen de baanbre(e)k(st)ers – deze of andere - van de dekolonisering aan bod in de scholen, bibliotheken of activiteiten die georganiseerd worden in jullie gemeente?

- Wat zijn jullie hedendaagse ideeën over het baanbre(e)k(st)ers of wat eerder als heldendom werd gezien? En hoeveel mogelijkheid hebben we als samenleving hebben om hierover te praten?

- Krijgt ieders baanbre(e)k(st)er een plaats in jullie gemeente? Welke figuren uit het verleden of het heden kunnen een plaats krijgen in de toekomst en kunnen alle mensen die nu in de gemeente wonen hier een stem over uitbrengen? Op welke manier worden jullie als burgers hierover geïnformeerd, gecontacteerd en welk beslissingsrecht hebben jullie hierover?

- Zijn er standbeelden of breder inspirerende symbolen en verhalen die jullie met zoveel mogelijk mensen samen kunnen aandragen die een inclusieve toekomst beter mogelijk maken?

Heb je zelf andere vragen of heb je de informatie van de Baanbre(e)k(st)ers zelf op een andere manier gebruikt? Stuur jouw verhaal door naar info@anti-racisme.be.