Waarom deze campagne?

Wat begon met de bezetting van de wereld eind 15e eeuw door het Westen was niet enkel een geopolitieke stap naar hegemonie over de wereld. Ook de kennisproductie en hoe we naar de wereld kijken, ons wereldbeeld is daarmee op een bepalende manier gevormd. Met Hand in Hand beseffen we dat en willen we in onze werking vooral luisteren naar de stemmen uit het Globale Zuiden of ze nu al dan niet bij ons in het Westen aanwezig zijn. We willen luisteren naar de resonanties die getuigen van andere wijsheden van niet-Westerse ervaringen. En vooral luisteren naar de stemmen van verzetservaringen tegen racisme en discriminatie. Daarom zijn mensen met migratie-achtergrond en mensen van kleur bij voorkeur onze experten. Daarom kijken we ook naar de voorbeelden van baanbre.e.k.st.ers uit het verleden.

Veranderen van wereldbeeld is essentieel. Om te komen tot een andere wereld. Het systeem dat het kolonialisme mogelijk maakte heeft niet in kracht ingeboet. Een andere wereld veronderstelt een afbraak van de machtsverhoudingen. Een reden te meer om ons wereldbeeld aan te pakken want dat heeft een onontbeerlijke rol om deze verhoudingen te rechtvaardigen. 

Maar goede ideeën en nieuwe perspectieven veranderen de wereld slechts als dat gepaard gaat met materiële veranderingen, met regels en wetten die de machtspiramide afbreken. Goede ideeën krijgen meestal geen kans als deze de belangen van de machthebbers benadelen. 

 

Hand in Hand wil dan ook meer doen dan iedereen uitdagen om het heersende eurocentrisch wereldbeeld te laten varen. Racisme en discriminatie krijgen nog vrij spel (en worden gelegitimeerd door overheden) omwille van een gebrek aan rechtsmiddelen voor gediscrimineerden en slachtoffers van racisme. Praktijktesten zijn een goed voorbeeld van rechtspraktijken die geïnstalleerd moeten worden. Het platform PraktijktestenNu (https://www.praktijktestennu.be) verenigt organisaties die samen met Hand in Hand hieraan werken. In Napar (Coalitie voor een Interfederaal Actieplan tegen Racisme - https://www.orbitvzw.be/coalitie-interfederaal-actieplan-tegen-racisme/) werkt Hand in Hand mee aan het overleg met de overheid om meer rechtsmiddelen in het overheidsarsenaal te brengen.

Als de belangen van machthebbers in het geding zijn, dan is lobbywerk echter sterk ontoereikend. Een beweging die echt druk kan uitoefenen is dan noodzakelijk. Platform2103 (https://www.platform2103.be) dat jaarlijks verzamelen blaast op 21 maart, de internationale dag tegen racisme, maakt deel uit van zo'n beweging. Ook daarin speelt Hand in Hand haar rol om een beweging vorm te geven waarin dekolonisering geen loze kreet is en tegelijkertijd een oefenveld voor samenwerking én een motor van een tegenmacht die onderdrukkende structuren afbreekt.